Na czym polega pełna księgowość?

Na czym polega pełna księgowość?

Prowadząc takie formy działalności jak: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa akcyjna jesteś zobowiązany prawem do rozliczania się na podstawie pełnej księgowości. Jeśli natomiast prowadzisz spółkę cywilną, jawną lub partnerską i...
Rola księgowości w prowadzeniu przedsiębiorstw

Rola księgowości w prowadzeniu przedsiębiorstw

Specjalne systemy księgowe służą do przetwarzania, gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania danych, obrazujących wielkość majątku przedsiębiorstwa. Świadczyć one będą o jego zdolnościach płatniczych i wskazywać będą źródła jego finansowania. O tym, jak wielką...
Call Now Button