Prowadząc takie formy działalności jak:

  • spółka akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka komandytowa akcyjna

jesteś zobowiązany prawem do rozliczania się na podstawie pełnej księgowości. Jeśli natomiast prowadzisz spółkę cywilną, jawną lub partnerską i twoje przychody netto w roku obrotowym osiągają więcej niż 5 293 440 zł, jest to jedna z możliwych opcji. Na czym dokładnie polega?

Pełna księgowość, czyli co?

O pełnej księgowości mówi się, gdy dla danej firmy założona zostaje księga rachunkowa. Powinna być ona prowadzona terminowo, skrupulatnie i dokładnie, a także na bieżąco uzupełniana. Każda taka księga składać się będzie z dziennika, księgi głównej, księgi pomocniczej, zestawień obrotów, sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych i inwentarza. Podzielona jest ona na rubryki analityczne oraz syntetyczne, potrzebne do w ewidencjonowania wszystkich zdarzeń księgowych i ruchów finansowych. Pełna księgowość zatem odzwierciedla rzeczywistą kondycję przedsiębiorstwa; w dzienniku zapisuje się chronologicznie dokonywane operacje gospodarcze, w inwentarzu zestawia pasywy i aktywy przedsiębiorstwa. Księga główna zawiera natomiast konta syntetyczne firmy, a księga pomocnicza te zapisy uzupełnia.

Zalety prowadzenia księgi rachunkowej

Prowadzenie pełnej księgowości, które możesz zlecić naszej kancelarii rachunkowej, ma wiele zalet. Dzięki niej zdobędziesz pełną wiedzę odnośnie przepływów środków finansowych w twojej firmie, a tym samym zyskasz pełny obraz jej kondycji gospodarczej. Na podstawie zapisów w księdze rachunkowej będziesz mógł odpowiedzialnie zarządzać funduszami przedsiębiorstwa oraz podejmować właściwe decyzje.

Oprócz prowadzenia pełnej księgowości nasza firma zajmuje się także kadrami i płacami. Sporządzimy listy płac i naliczmy wynagrodzenia. Obliczymy obciążenia ZUS oraz US, a także sporządzimy deklaracje podatkowe. Wystawimy niezbędne zaświadczenia o dochodach i przyjrzymy się ewidencji czasu pracy.

Call Now Button