Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników wie, jak ważne są dokładne rozliczenia kadrowo-płacowe. Co dokładnie wchodzi w zakres tych usług? Sprawdźcie!

Czym jest obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa to usługa świadczona przez biura rachunkowe, która w swoim zakresie obejmuje wszystkie prace związane z szeroko rozumianymi kwestiami kadrowymi i rozliczaniem płac.

Ze względu na fakt, że ilość obowiązków jest bardzo duża, w większych firmach zazwyczaj tworzy się dedykowane działy zajmujące się tym konkretnym zagadnieniem. W mniejszych przedsiębiorstwach natomiast całość leży po stronie księgowości.

Nasze biuro od lat zajmuje się tego typu zleceniami, stąd jesteśmy w stanie wziąć na siebie wszelkie obowiązki kadrowo-płacowe i wykonać je rzetelnie oraz w atrakcyjnej cenie. Działamy skutecznie oraz z zachowaniem najwyższej poufności. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Co wchodzi w zakres usług kadrowo-płacowych?

Do podstawowych prac wchodzących w skład obsługi kadrowo-płacowej zaliczamy kwestie związane z ustalaniem oraz naliczaniem wynagrodzeń pracowników danego zakładu pracy, wraz ze sporządzeniem szczegółowej listy płac. Przy dużej ilości zatrudnionych, już to zadanie zajmuje sporo czasu, a jak wiadomo, wszystko musi być wykonane szybko i na czas.

Kolejny aspekt to wyliczanie wszelkich składek i obciążeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, jakie należy pokryć w związku z wypłaconymi wynagrodzeniami, a także sporządzenie stosownych deklaracji podatkowych dla tych samych podmiotów.

Do pozostałych obowiązków z zakresu kadrowo-księgowego możemy zaliczyć m.in.:

-prowadzenie akt osobowych pracowników oraz całej dokumentacji kadrowej, która obejmuje ewidencję czasu pracy czy odbyte urlopy,

-zarządzanie dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia poszczególnych osób w firmie,

-wystawianie zaświadczeń odnośnie do osiąganych dochodów przez osoby zatrudnione,

– rozliczanie zobowiązań z tytułu podpisanych umów cywilnoprawnych.

Call Now Button